Witaj!

Muraho! Tu ekipa Misja Kibeho ’17!

Miło nam powitać Cię na stronie poświęconej naszemu wyjazdowi misyjnemu do Kibeho. Jesteśmy grupą mężczyzn z Duszpasterstwa Akademickiego Św. Rocha i wspólnoty Lew Judy w Poznaniu, która przebywa w Rwandzie od 23 sierpnia do 11 września 2017 roku. Znajdziesz tutaj informacje o Kibeho, tamtejszych objawieniach Maryjnych, samej Rwandzie, a także o nas.

PS. Jesteśmy na Facebooku! 🙂

Blog

Praca dla Kibeho

Dobry wieczór! – Mugurobwa muiza! Dzisiejszy dzień był dla nas pracowity. Podzieleni na zespoły wykonywaliśmy określone zadania powierzone nam przez o. Zdzisława. Każdy mógł znaleźć coś dla siebie i jednocześnie pokazać, że żadna praca nie jest nam straszna.  To także jeden ze sposobów głoszenia nauki Chrystusa. Praca dla Kibeho to coś niesamowitego 🙂

Kolejny dzień w Kibeho

Muraho Muzingi! Dzisiejszy dzień w Kibeho  zaczęliśmy bardzo wcześnie… około 6.00 rano pobudka. Wybieraliśmy się na poranną mszę św. do Sanktuarium na 6.30. Zaskoczyła nas obecność wielu uczniów pobliskiej szkoły. Liturgia wygląda nieco inaczej niż u nas.  Duże wrażenie zrobiły na nas oklaski podczas podniesienia, co jest normą w Rwandyjskich warunkach. Po Mszy Św. mieliśmy …

Dzień Polski w Rwandzie

Dzisiaj byliśmy na spotkaniu polskich misjonarzy w Kigali. Był na nim obecny Nuncjusz Apostolski, ks. abp Andrzej Józefowicz, który przewodniczył Mszy św. oraz wygłosił homilię. Podczas części wykładowej ks. Krzysztof wygłosił referat na temat duszpasterstwa podczas powstania warszawskiego. Mieliśmy także okazję zatańczyć krakowiaka z Polakami mieszkającymi w Rwandzie 🙂 Fotorelacja

O Kibeho

Kibeho to małe rwandyjskie miasto położone na południu kraju. Dla katolików to miejsce wyjątkowe na skalę całego kontynentu, bo w latach 1981-1989 miały tam miejsce jedyne uznane przez Stolicę Apostolską objawienia Maryjne w Afryce. Kibeho nazywane jest przez miejscowych afrykańskim Lourdes.

„Widzących” było wielu. Kościół, jak dotąd, uznał za autentyczne objawienia, których doświadczyły trzy uczennice kibeskiej szkoły średniej – Alphonsine Mumureke, Nathalie Mukamazimpaka oraz Marie Claire Mukangogo. Widzenia rozpoczęły się 28 listopada 1981 r. Wówczas to Alphonsine ujrzała piękną kobietę, która przedstawiła się jej jako Nyina wa Jambo – Matka Słowa. Półtora miesiąca później Matka Boża ukazała się Nathalie, po kolejnych kilku tygodniach – Marie Claire.

Objawienia zakończyły się równo na osiem lat po ich rozpoczęciu – 28 listopada 1989 roku. Wtedy do Matka Słowa po raz ostatni ukazała się Alphonsine. Stolica Apostolska uznała ten dzień za datę końcową objawień.

Treść objawień
Z orędzia, które Matka Boża przekazała dziewczętom, można wyodrębnić dziesięć głównych treści:

 1. Wezwanie do pokuty i przemiany wewnętrznej
 2. Ocena kondycji moralnej świata i przestroga przed trwaniem w grzechach
 3. Smutek Maryi spowodowany niedostatkiem wiary ludzi i zatwardziałością ich serc
 4. „Wiara i brak wiary przyjdą niepostrzeżenie” – jedno ze zdań wypowiedzianych przez Matkę Bożą z prośbą o przekazanie ludziom
 5. Podkreślenie zbawczego charakteru cierpienia i jego konieczności do zbawienia
 6. Wezwanie do nieustannej i szczerej modlitwy
 7. Zachęta do szerzenia kultu Maryjnego, zwłaszcza poprzez regularne i szczere odmawianie różańca
 8. Przypomnienie o Różańcu do Siedmiu Boleści Dziewicy Maryi
 9. Prośba o wybudowanie kaplicy na pamiątkę objawień
 10. Wezwanie do nieustannej modlitwy za Kościół

Temat objawień jest zbyt obszerny, by opisać go w jednej notce, dlatego na naszym blogu będziemy sukcesywnie publikować wpisy poświęcone historii objawień i ich treści. Zachęcamy do lektury.

Różaniec do Siedmiu Boleści Dziewicy Maryi

Geneza

Różaniec do Siedmiu Boleści ukształtował się w średniowieczu, w kolejnych wiekach został zapomniany. Ponownie ujrzał światło dzienne w XX wieku – 6 marca 1982 roku w Kibeho w Rwandzie, podczas objawień Dziewicy Maryi, Matka Boża nauczyła go Marię Claire Mukangango, i wyznaczyła jej misję upowszechnienia go na całym świecie.

Różaniec stanowi rozwinięcie kultu Najświętszej Maryi Panny Bolesnej, której święto obchodzimy 15 września. Obchodzone jest już od XVII wieku a w wieku XIX papież Pius VII rozszerzył je na cały Kościół. Święto to czci Maryję jako Matkę Bożą Bolesną i Królową Męczenników, przypominając sceny dramatu Maryi i Jej cierpień w aspekcie historycznym. Nieprzypadkowo zatem właśnie 15 września 1982 roku zakończyły się publiczne objawienia Marie Claire.

Sam kult Matki Bożej Bolesnej był już w kościele obecny od wielu stuleci. Od XIV wieku często pojawiał się motyw siedmiu boleści Maryi. Są nimi:

 1. Proroctwo Symeona (Łk 2,34-35)
 2. Ucieczka do Egiptu (Mt 2,13-14)
 3. Zgubienie Jezusa (Łk 2,43-45)
 4. Spotkanie z Jezusem na Drodze Krzyżowej (Ewangelie o nim nie wspominają)
 5. Ukrzyżowanie i śmierć Jezusa (Mt 27,32-50; Mk 15,20b-37; Łk 23,26-46; J 19,17-30)
 6. Zdjęcie Jezusa z krzyża (Mk 15,42-47; Łk 23,50-54; J 19,38-42)
 7. Złożenie Jezusa do grobu (Mt 27,57-61; Mk 15,42-47; Łk 23,50-54; J 19,38-42)

Różaniec do Siedmiu Boleści, został nam dany przez Maryję, abyśmy mogli odczuć pragnienie zmiany i bezzwłocznego nawrócenia. Ma on nam pomóc rozważać mękę Jezusa i wielkie cierpienia Jego Matki. Jego rolą jest uzupełnienie zwykłego różańca, ale nie zastąpienie go. Skupia się bowiem przede wszystkim na tajemnicach bolesnych Jezusa i Jego Matki.

Orędzie Dziewicy Maryi do Marie Claire z 31 maja 1982 roku:

Proszę was, żebyście prosili o przebaczenie. Jeśli będziecie odmawiać ten różaniec, rozważając go, znajdziecie w sobie siłę, by wrócić do Boga. Teraz ludzie nie potrafią już prosić o przebaczenie. Wciąż krzyżują Syna Bożego.

Instrukcję odmawiania różańca znaleźć można na stronie Sanktuarium Kibeho.

Zapraszamy również do lektury naszych artykułów na temat różańca.

Napisano na podstawie: źródło 1, źródło 2.

O nas

Jesteśmy grupą dorosłych mężczyzn, którzy – odpowiadając na wezwanie ojców Pallotynów – lecą na przełomie sierpnia i września 2017 roku do Kibeho w Rwandzie. Wyjeżdżamy na trzy tygodnie, by pomóc tamtejszym kapłanom w pracy misyjnej. Miejsce jest nieprzypadkowe – w Kibeho miały miejsce jedyne uznane przez Stolicę Apostolską objawienia maryjne w Afryce (rozpoczęły się w 1981 roku).

W miejscu objawień wybudowano kaplicę, która stała się celem pielgrzymek z całego kontynentu. Pallotyni sprawują opiekę duszpasterską nad tamtejszymi pielgrzymami i prowadzą tam ośrodek misyjny. Jedziemy tam w męskim gronie, by dać świadectwo naszej wiary w Jezusa Chrystusa i służyć pomocą w rozwoju dzieła misyjnego.

Część z nas pracuje, część studiuje. Wszystkich nas łączy chęć pomocy bliźnim. Poświęcamy na ten wyjazd nasz czas i pieniądze. Pokrywamy koszty wyjazdu z naszych prywatnych funduszy. Wydatki są jednak znaczne. Pojedynczy bilet to koszt ponad 2500 zł, do tego dochodzą dość drogie szczepienia i szereg mniejszych wydatków, które łącznie sprawiają, że każdy z nas będzie musiał wyłożyć na ten cel około 5000 zł. Łącznie daje to kwotę 40000 zł.

Nie jesteśmy bogaczami i są to dla nas znaczne koszty. Dlatego zwracamy się do Ciebie. Być może chciałabyś/chciałbyś się włączyć w dzieło misyjne, ale nie masz możliwości, by pojechać osobiście. Ośmielamy się więc prosić Cię o wsparcie finansowe. Jeśli wesprzesz nas, choćby drobną kwotą, będziesz mieć swój realny wkład w nasz misyjny wyjazd. Będziesz, za naszym pośrednictwem, nieść Chrystusa mieszkańcom samego serca Afryki.

Oczywiście obiecujemy modlitwę za wszystkich naszych darczyńców – współmisjonarzy. Zaniesiemy intencje wszystkich ofiarodawców do Matki Słowa w Kibeho. Prosimy Cię także o modlitwę za nas, byśmy podołali zadaniu, jakie przed nami.

Bardzo dziękujemy!

Możesz wspomóc misje, przelewając dowolną darowiznę na niniejsze konto
(wpisując w tytule przelewu KIBEHO):

31 1090 1362 0000 0000 3602 2320
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Rocha,
ul. Św. Rocha 10, 61-142 Poznań