Różaniec do Siedmiu Boleści Dziewicy Maryi

Geneza

Różaniec do Siedmiu Boleści ukształtował się w średniowieczu, w kolejnych wiekach został zapomniany. Ponownie ujrzał światło dzienne w XX wieku – 6 marca 1982 roku w Kibeho w Rwandzie, podczas objawień Dziewicy Maryi, Matka Boża nauczyła go Marię Claire Mukangango, i wyznaczyła jej misję upowszechnienia go na całym świecie.

Różaniec stanowi rozwinięcie kultu Najświętszej Maryi Panny Bolesnej, której święto obchodzimy 15 września. Obchodzone jest już od XVII wieku a w wieku XIX papież Pius VII rozszerzył je na cały Kościół. Święto to czci Maryję jako Matkę Bożą Bolesną i Królową Męczenników, przypominając sceny dramatu Maryi i Jej cierpień w aspekcie historycznym. Nieprzypadkowo zatem właśnie 15 września 1982 roku zakończyły się publiczne objawienia Marie Claire.

Sam kult Matki Bożej Bolesnej był już w kościele obecny od wielu stuleci. Od XIV wieku często pojawiał się motyw siedmiu boleści Maryi. Są nimi:

  1. Proroctwo Symeona (Łk 2,34-35)
  2. Ucieczka do Egiptu (Mt 2,13-14)
  3. Zgubienie Jezusa (Łk 2,43-45)
  4. Spotkanie z Jezusem na Drodze Krzyżowej (Ewangelie o nim nie wspominają)
  5. Ukrzyżowanie i śmierć Jezusa (Mt 27,32-50; Mk 15,20b-37; Łk 23,26-46; J 19,17-30)
  6. Zdjęcie Jezusa z krzyża (Mk 15,42-47; Łk 23,50-54; J 19,38-42)
  7. Złożenie Jezusa do grobu (Mt 27,57-61; Mk 15,42-47; Łk 23,50-54; J 19,38-42)

Różaniec do Siedmiu Boleści, został nam dany przez Maryję, abyśmy mogli odczuć pragnienie zmiany i bezzwłocznego nawrócenia. Ma on nam pomóc rozważać mękę Jezusa i wielkie cierpienia Jego Matki. Jego rolą jest uzupełnienie zwykłego różańca, ale nie zastąpienie go. Skupia się bowiem przede wszystkim na tajemnicach bolesnych Jezusa i Jego Matki.

Orędzie Dziewicy Maryi do Marie Claire z 31 maja 1982 roku:

Proszę was, żebyście prosili o przebaczenie. Jeśli będziecie odmawiać ten różaniec, rozważając go, znajdziecie w sobie siłę, by wrócić do Boga. Teraz ludzie nie potrafią już prosić o przebaczenie. Wciąż krzyżują Syna Bożego.

Instrukcję odmawiania różańca znaleźć można na stronie Sanktuarium Kibeho.

Zapraszamy również do lektury naszych artykułów na temat różańca.

Napisano na podstawie: źródło 1, źródło 2.