O Kibeho

Kibeho to małe rwandyjskie miasto położone na południu kraju. Dla katolików to miejsce wyjątkowe na skalę całego kontynentu, bo w latach 1981-1989 miały tam miejsce jedyne uznane przez Stolicę Apostolską objawienia Maryjne w Afryce. Kibeho nazywane jest przez miejscowych afrykańskim Lourdes.

„Widzących” było wielu. Kościół, jak dotąd, uznał za autentyczne objawienia, których doświadczyły trzy uczennice kibeskiej szkoły średniej – Alphonsine Mumureke, Nathalie Mukamazimpaka oraz Marie Claire Mukangogo. Widzenia rozpoczęły się 28 listopada 1981 r. Wówczas to Alphonsine ujrzała piękną kobietę, która przedstawiła się jej jako Nyina wa Jambo – Matka Słowa. Półtora miesiąca później Matka Boża ukazała się Nathalie, po kolejnych kilku tygodniach – Marie Claire.

Objawienia zakończyły się równo na osiem lat po ich rozpoczęciu – 28 listopada 1989 roku. Wtedy do Matka Słowa po raz ostatni ukazała się Alphonsine. Stolica Apostolska uznała ten dzień za datę końcową objawień.

Treść objawień
Z orędzia, które Matka Boża przekazała dziewczętom, można wyodrębnić dziesięć głównych treści:

  1. Wezwanie do pokuty i przemiany wewnętrznej
  2. Ocena kondycji moralnej świata i przestroga przed trwaniem w grzechach
  3. Smutek Maryi spowodowany niedostatkiem wiary ludzi i zatwardziałością ich serc
  4. „Wiara i brak wiary przyjdą niepostrzeżenie” – jedno ze zdań wypowiedzianych przez Matkę Bożą z prośbą o przekazanie ludziom
  5. Podkreślenie zbawczego charakteru cierpienia i jego konieczności do zbawienia
  6. Wezwanie do nieustannej i szczerej modlitwy
  7. Zachęta do szerzenia kultu Maryjnego, zwłaszcza poprzez regularne i szczere odmawianie różańca
  8. Przypomnienie o Różańcu do Siedmiu Boleści Dziewicy Maryi
  9. Prośba o wybudowanie kaplicy na pamiątkę objawień
  10. Wezwanie do nieustannej modlitwy za Kościół

Temat objawień jest zbyt obszerny, by opisać go w jednej notce, dlatego na naszym blogu będziemy sukcesywnie publikować wpisy poświęcone historii objawień i ich treści. Zachęcamy do lektury.