Koronka Bractwa Szkaplerznego Ojców Karmelitów

Szkaplerz Karmelitański
Źródło: http://www.karmel.pl/szkaplerz-karmelitanski/

Pod koniec XIII wieku w Pilźnie powstało Bractwo Najświętszej Maryi Panny Pilzneńskiej, założone dla złożenia hołdu za kolejne ocalenie grodu od najazdu Tatarów w 1287 roku. Stowarzyszenie brackie nosiło wtedy nazwę Frateritas Beatae Mariae de Pilssa. W 1400 roku zostało zatwierdzone przez papieża Bonifacego IX, który jednocześnie wyraził zgodę na postawienie nowego ołtarza dla cudownego wizerunku Matki Bożej Pocieszenia. To iędzy innymi dzięki tym wydarzeniom powstała w późniejszym okresie Koronka Bractwa Szkaplerznego.

Dalsza historia

Madonnie Pilzeńskiej składali hołd nawet Polacy. Władysław Łokietek odbył modły przed obrazem, nad którym jego wierny rycerz Prandota z Ostrowa zawiesił godło zjednoczonego Królestwa Polskiego. W 1340 roku hufiec Kazimierza Wielkiego podążający na Ruś, zatrzymał się w Pilźnie, gdzie święcono tarcze i miecze. Przed tym wizerunkiem modlili się królowa Jadwiga i Władysław Jagiełło w 1386 roku. Monarsza para zawiesiła przy obrazie godła narodów polskiego i litewskiego. Później Stanisław Borowski herbu Gazdowa, walczący pod Grunwaldem, „na chorągwi sandomierskiej Obraz Najświętszej Panny z Pilzna namalować kazał”.

W ciężkich latach wojen i powstań jakie przechodziła Rzeczpospolita, Najświętsza Maryja Panna była podporą, dawała moc do przetrwania i ocalenia godności, niosła otuchę w tragedii i smutku.

Przed tym obrazem Matki Bożej Pocieszenia w każdą pierwszą niedzielę miesiąca Ojcowie Karmelici wraz z Bractwem Szkaplerznym śpiewają koronkę dla uczczenia siedmiu radości i siedmiu boleści Najświętszej Maryi Panny, co częściowo pokrywa się z różańcem, jaki Matka Słowa przekazała Marie-Claire w Kibeho.

Paweł

Dodaj komentarz